» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 768734 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/02/1402 بازدید184974 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید210184 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید79130 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 177555 40359
دوشنبه 249895 39762
جمعه 65876 39865
شنبه 66160 40976
چهارشنبه 72075 41744
پنجشنبه 67304 40857
سه شنبه 69869 41102
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 210184 54415
جمعه 102022 49120
20الی 24 شب 152502 35428
چهارشنبه 100151 49801
12الی 16 بعدازظهر 79130 48760
سه شنبه 124745 47141