» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 806120 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/02/1402 بازدید184974 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید218447 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید85511 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 182652 44061
دوشنبه 255648 43372
جمعه 71201 43465
شنبه 71334 44602
چهارشنبه 77196 45315
پنجشنبه 72347 44279
سه شنبه 75742 44655
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 218447 59378
جمعه 107529 53221
20الی 24 شب 156676 38313
چهارشنبه 107316 54185
12الی 16 بعدازظهر 85511 53227
سه شنبه 130641 51425