محصولات
،سیمان رنگی
اجرای سیمان رنگی در سالن ها

خرد کن صنعتی - امنیتی
زونکن خرد کن صنعتی

خرد کن هارد دیسک کامپیوتر
هارد دیسک خرد کن صنعتی

سنگ ساختمانی
سنگ ساختمانی جهت سطح و دیوار

سنگ ساختمانی.
اجرا

سیم و کابل-1
فشار قوی

سیم و کابل-2
فشار قوی.

سیم و کابل-3
فشار قوی،

سیمان رنگی
سیمان رنگی-1

-سیمان رنگی
اجرای سیمان رنگی سطح

سیمان رنگی.
سیمان رنگی-2

سیمان رنگی،
اجرای سیمان رنگی

شیر دروازه ای
شیر دروازه ای-1

شیر دریچه ای
شیر یکطرفه دریچه ای

شیر سوپاپی
شیر سوپاپ - کلوب

شیر کشویی
شیر کشویی - زبانه فلزی

شیرآلات صنعتی
شیر خطی

شیرآلات صنعتی
شیر خطی-2

شیرآلات صنعتی-1
شیر دورانی

صافی
صافی نوع Y

فرش میخی
راهبند