بازدید هیأت تجار شیعه سوریه از شرکت تندر صحرا
بازدید هیأت تجار شیعه سوریه از شرکت تندر
صحرا و انعقاد یادداشت تفاهم 

بازدید هیأت تجار شیعه سوریه از شرکت تندر
صحرا و انعقاد یادداشت تفاهم به منظور تامین نیازمندی های 
مردم سوریه از طریق این
شرکت با حمایت ستاد توسعه مناسبات اقتصادی ایران و سوریه.

نوشته شده توسط محمد هادی عرب بیگی در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ٩٤ ساعت ١٢:٣٧
بازدید[]

نظر شما در مورد اين پست چيست ؟
نام:

  

ایمیل:

  

وبسایت:
نظر:

  

کد امنیتی:
کد: